ម៉ាង Sart អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

អ្នកនិពន្ធ:
ម៉ាង Sart
ចេញផ្សាយដោយ:
1 អត្ថបទ

អត្ថបទរបស់អ្នកនិពន្ធ

  • ភាពចាស់ជរាហ្សែនផលប៉ះពាល់នៃកត្តាអវិជ្ជមានខាងក្រៅរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃស្បែកមុខ។គ្រឿងសំអាងនិងនីតិវិធីដែលមានគោលបំណងជួយឱ្យមានភាពស្រស់ថ្លាជួយស្តារសុខភាពភាពយឺតនិងរលោង។យើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែលពេញនិយមបំផុតនៅខាងក្រោម។
    31 មីនា 2021