បុប្ផា អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

អ្នកនិពន្ធ:
បុប្ផា
ចេញផ្សាយដោយ:
1 អត្ថបទ

អត្ថបទរបស់អ្នកនិពន្ធ

  • ការចាក់ថ្នាំ (ការព្យាបាលដោយវះកាត់ការធ្វើកោសល្យវិច័យ) និងផ្នែករឹង (ការជួសជុលឡាស៊ែរនិងរបក) នីតិវិធីសម្រាប់ការបង្កើតស្បែកឡើងវិញ។ការចង្អុលបង្ហាញនិង contraindications សំខាន់សម្រាប់នីតិវិធីប្រឆាំងនឹងភាពចាស់។ការថែរក្សាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការស្តារស្បែកឡើងវិញ។
    5 មិថុនា 2021